Carta de Ignacio Comonfort a Juan Hidalgo, 1862-06-11

Tools