Asia 1:500,000 [Koryakskaya-Kultbaza, Sheet V-19]

Tools