Tunisia, 1:100,000. Series 4226. [Bir Sbeikeia, Sheet 52]

Tools