Algeria 1:200,000. Series P541 (GSGS 4180).[Teniet El Haad, Sheet 23]

Tools