World, 1:500,000. Series 1404. [Qaryat al Ulya, Sheet 546B]

Tools