Thailand 1:50,000. Series L708.[Ban Sa Takhian, Sheet 5454 II]

Tools