Thailand 1:50,000. Series L708.[Sathani Khao Suan Kwang, Sheet 5561 I]

Tools