Thailand 1:50,000. Series L708.[Ban Hin So, Sheet 5262 I]

Tools