Luzon, 1:50,000. Series 712. [Poonbato, Sheet 3156 I]

Tools