Chishima-rettō 1:50,000. Series L763 [Shiriyajiri-dake, Sheet 9197 IV]

Tools