Luzon, 1:50,000. Series 712. [Laoag, Sheet 3265 I]

Tools