Thailand 1:50,000. Series L708.[Ban Sa Bot, Sheet 5156 I]

Tools