Thailand 1:50,000. Series L708.[Ban Na Chaliang, Sheet 5259 III]

Tools