Tunisia, 1:50,000. Series 4226. [Teboursouk, Sheet 33]

Tools