Thailand 1:50,000. Series L708.[Ban Chaliang Thung, Sheet 5454 I]

Tools